НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен / Бекер 540 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2А (калпаинопатия) - скрининг на най-честите мутации 360 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2А (калпаинопатия) - секвениране на целия ген 2600 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2I 500 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2C (скрнинг на най-честата мутация при роми) 200 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 1C 500 лв
Ламинопатии (мутации в LMNA гена) 1000 лв
Мускулна дистрофия Емери-Драйфус (EDMD)
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 1B (LGMD1B)
Дилатативна кардиомиопатия и заболяване на проводната система (CMD1A)
Фамилна частична липодистрофия (FPLD)
Шарко-Мари-Тут тип 2 (CMT2)
Мандибулоакрилна дисплазия (MAD) (LGMD1B)
Hutchinson-Gilford прогероиден синдром (HGPS)
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 1B (LGMD1B)
Werner's синдром (WS)
Рестриктивна дермопатия (RD)
Миотонична дистрофия тип DM1 (Steinert)
Отхвърляне на диагноза 150 лв
Потвърждаване на диагноза и определяне размера на CTG повторенията 500 лв
Миотонична дистрофия тип DM2 (PROMM) 500 лв.
ХЕМОГЛОБИНОПАТИИ, ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ - БОЛЕСТИ И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ
Бета-таласемия 360 лв
Хемофилия А (изследване на точкова мутация) 3600 лв
Хемофилия А (изследване на инверсия в интрон 22) 500 лв
Хемофилия А (изследване на инверсия в интрон 1) 200 лв
Хемофилия В 1000 лв
Тромбофилии (фактор V Lieden, протромбин, PAI) 120 лв
МЕТИЛЕНТЕТРАХИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЕН ДЕФИЦИТ (MTHFR) 40 лв
НАЙ-ЧЕСТИ АНЕУПЛОИДИИ
Автозомни анеуплоидии 120 лв
Синдром на Даун (тризомия 21),
Синдром на Едуардс (тризомия 18),
Синдром на Патау (тризомия 13)
Автозомни и полови анеуплоидии 180 лв
Синдром на Даун (тризомия 21),
Синдром на Едуардс (тризомия 18),
Синдром на Патау (тризомия 13),
Синдром на Търнър (монозомия X)*,
Синдром на Клайнфелтер (XXY)
*Използваният метод позволява само отхвърляне на съмнение за синдром на Търнър (монозомия X).
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ТРИНУКЛЕОТИДНИ ЕКСПАНЗИИ
Синдром на чуплива Х хромозома 500 лв
Хорея на Хънтингтон 500 лв
ДРУГИ НАСЛЕДСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Муковисцидоза (изследване на най-честите дефекти) 420 лв
Муковисцидоза (секвениране на целия ген) 2160 лв
Фенилкетонурия (изследване на най-честите дефекти) 240 лв
Фенилкетонурия (секвениране на целия ген) 2000 лв
Rett синдром 500 лв
Наследствена несиндромна глухота
Конексин 26 420 лв
Конексин 30 (изследване на големи делеции) 150 лв
Конексин 30 (секвениране на целия ген) 500 лв
Конексин 31 420 лв
Конексин 32 500 лв
Конексин 43 420 лв
ДРУГИ ГЕННИ ДЕФЕКТИ И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ
Мъжки стерилитет - делеции върху У хромозомата 160 лв
Наследствен неполипозен колоректален карцином 100 лв
Наследствен ендометриален карцином 100 лв
ДРУГИ АНАЛИЗИ
Хромозомен анализ (кариотип) 180 лв
Спермограма (разширена) 90 лв
Алергии
Хранителен панел 110 лв
Инхалаторен панел 110 лв
Педиатричен панел 110 лв
Забележка: Пренатална диагностика се извършва само в случаите, когато семейството е предварително изследвано и генните дефекти са известни.
НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен / Бекер 540 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2А (калпаинопатия) 360 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2С (скрининг на най-честата мутация при роми) 200 лв
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 1С 500 лв
Миотонична дистрофия тип DM1 (Steinert) 500 лв
Миотонична дистрофия тип DM2 (PROMM) 500 лв.
Ламинопатии (мутации в LMNA гена) 1000 лв
Мускулна дистрофия Емери-Драйфус (EDMD)
Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 1В (LGMD1B)
Дилатативна кардиомиопатия и заболяване на проводната система (CMD1A)
Фамилна частична липодистрофия (FPLD)
Шарко-Мари-Тут тип 2 (CMT2)
Мандибулоакрална дисплазия (MAD)
Hutchinson-Gilford прогероиден синдром (HGPS)
Werner’s синдром (WS)
Рестриктивна дермопатия (RD)
ХЕМОГЛОБИНОПАТИИ,ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ - БОЛЕСТИ И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ
Бета-таласемия 360 лв
Хемофилия А (изследване на точкова мутация) 500 лв
Хемофилия А (изследване на инверсия в интрон 22) 500 лв
Хемофилия А (изследване на инверсия в интрон 1) 500 лв
Хемофилия В 163 лв
НАЙ-ЧЕСТИ АНЕУПЛОИДИИ
Автозомни анеуплодии 180 лв
Синдром на Даун (тризомия 21),
Синдром на Едуардс (тризомия 18),
Синдром на Патау (тризомия 13)
Автозомни и полови анеуплодии 180 лв
Синдром на Даун (тризомия 21),
Синдром на Едуардс (тризомия 18),
Синдром на Патау (тризомия 13)
Синдром на Търнър (монозомия X)*
Синдром на Клайнфелтер (XXY)
* Използваният метод позволява само отхвърляне на съмнение за синдром на Търнър (монозомия X).
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ТРИНУКЛЕОТИДНИ ЕКСПАНЗИИ
Синдром на чуплива Х-хромозома 500 лв
Хорея на Хънтингтон 500 лв
ДРУГИ НАСЛЕДСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Муковисцидоза 163 лв
Фенилкетонурия 2000 лв
Rett синдром 500 лв
СПОРЕН РОДИТЕЛСКИ ПРОИЗХОД ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ (СЛЕДИ)
изследване на 8 ДНК–маркера 600 лв
изследване на 10 ДНК–маркера 700 лв
изследване на 12 ДНК–маркера 800 лв
изследване на 15 ДНК–маркера 1000 лв
изследване на 18 ДНК–маркера 1200 лв
ДНК-ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ
Човешки папилома вирус ( HPV тип 16/ 18 ) 48 лв
Човешки папилома вирус ( HPV тип 6/ 11 ) 48 лв
Човешки папилома вирус ( HPV тип 6/ 11/ 16/ 18 ) 77 лв
Човешки папилома вирус – високорискови типове (детекция и генотипирне на HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 ) 84 лв
Човешки папилома вирус – високорискови типове (скрининг) 63 лв
Цитомегаловирус (CMV) – постнатален ДНК анализ 55 лв
Цитомегаловирус (CMV) – пренатален ДНК анализ 89 лв
Херпес симлекс вирус (HSV тип 1) 37 лв
Херпес симлекс вирус (HSV тип 2) 37 лв
Херпес симлекс вирус (HSV тип 1/ 2) 45 лв
Хепатит А вирус (HAV) 65 лв
Хепатит В вирус (HВV) 73 лв
Хепатит С вирус (HСV) 87 лв
ДНК-ДИАГНОСТИКА НА БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ
Хламидия
Chlamydia trachomatis
35 лв
Хламидия (ДНК тест + Ig G)
Chlamydia trachomatis
57 лв
Гонорея
Neisseria gonorrhoeae
35 лв
Гонорея / Хламидия 55 лв
Микоплазми / Уреаплазми 39 лв
Микоплазми / Уреаплазми / Хламидия 60 лв
Стрептококи група B
Streptococcus agalactiae
35 лв
Сифилис 38 лв
Хеликобактер пилори 45 лв
Candida albicans 35 лв
Gardnerella vaginalis 35 лв
Трихомони/Кандида/Гарднерела 60 лв
ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТНИ ИНФЕКЦИИ
Трихомони
Trichomonas vaginalis
35 лв
Токсоплазмоза
Toxoplasma gondii – постнатален ДНК анализ
55 лв
Токсоплазмоза
Toxoplasma gondii – пренатален ДНК анализ
89 лв