Тестове

Главната цел на лабораторията е усвояването и прилагането на нови технологии и научни данни от областта на биомедицинските науки за диагностични цели. С оглед, не само поддържане на високо качество на специализираните услуги, предоставяни до този момент, но също и оптимизиране и разширяване на сегашните диагностични техники и научни протоколи, в ГМДЛ "Геника" непрекъснато се обогатява клиничният персонал и лабораторното оборудване. Въвеждането на нови диагностични тестове винаги в съответствие с международните стандарти за качество.