Индивидуално дозиране при лечение със Клопидогрел (Plavix)

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.
 
 
 
Фармакогенетични изследвания за индивидуално дозиране при лечение с Клопидогрел 
 
През 2010г. FDA публикува предупреждение, че част от пациентите, приемащи клопидогрел (от 2% до 14%) не метаболизират ефективно лекарството до активната му форма поради генетични вариации (бавни метаболизатори). Освен това, голям брой проучвания доказаха, че до 40% от пациентите са бързи или ултрабързи метаболизатори на клопидогрел, което значително увеличава риска от кървене в сравнение с пациентите с нормален лекарствен метаболизъм.

Според FDA е необходимо пациентите и лекарите да бъдат уведомени за наличието на генетични тестове и възможностите за използване на алтернативни медикаменти или увеличено дозиране при пациентите с генетично доказан бавен метаболизъм на клопидогрел.
 
 

 

 

ГЕНЕТИЧНИ ВАРИАНТИ В CYP2C19 ГЕНА
ПРОМЯНА НА ЕНЗИМНАТА АКТИВНОСТ
КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ
Нормален - *1/*1
Няма
Стандартно дозиране
Междинни метаболизатори
*1/*2, *1/*3
Намалена
Намалени терапеветични нива на активната форма на клопидогрел
Бавни метаболизатори
*2/*2, *2/*3, *3/*3
Липсва
Два пъти по-висок риск от сърдечно-съдови събития 1 година след интервенцията
Бързи метаболизатори
*1/ *17
Увеличена
Увеличен риск от кървене достигащ до 4%
Ултрабързи метаболизатори
*17/*17
Увеличена
Увеличен риск от кървене достигащ до 8%
  Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.