Хеликобактер пилори

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.
 
 
 
ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ
 
 
През последните години поведението и прогнозата при язвената болест придобиха по-различни измерения. Тази промяна е във връзка с откриването на бактерията Helicobacter pylori и нейната роля в патогенезата на някои заболявания на стомаха. Доказан е вече приносът и в развитието на някои форми на хроничен гастрит, язвената болест и дори злокачествени заболявания на стомаха.


Смята се, че над 50% от населението в света са носителите на Helicobacter pylori, предимно в развиващите се страни. В 80% от случаите липсва каквато и да било симптоматика. Начинът на разпространение все още крие някои неизвестни, но понастоящем лекарите се единодушни, че механизмът на предаване на инфекцията е орално-орален или фекално-орален, т.е. чрез замърсени хранителни и питейи продукти, по битов път – чрез предмети или целувки. H. Pylori е изолиран от фецес, слюнка, зъбна плака. Локализира се в областта на стомашната лигавица като притежава набор от морфологични и физиологични предимства за тази цел, предпазващи го от ниското рН на стомашния сок.


Helicobacter pylori има спираловидна форма и камшичета, позволяващи вникването в слузестия слой, разположен непосредствено върху стомашната лигавица, и дори сред самите клетки на покривния епител. За целта е от значение и наличието на специални адхезивни молекули, експресирани върху бактериалната повърхност. Изолирани са и няколко ензима, които осигуряват приспособяване към неблагоприятната среда. Сред тях особено важна е уреазата. Тя разгражда органичното съединение урея до амоняк и въглероден диоксид, които чрез допълнителни химични реакциикак водят до неутрализиране на рН-то на стомашния сок.


Реакцията на организма след колонизацията на стомашната лигавица е индивидуална. Може да бъде съпроводена с освобождаването на серия про-инфламаторни вещества – интерлевкини, предизвикващи възпалителна реакция и хроничен гастрит. Важна е ролята на Helicobacter pylori в патогенезата на язвената болест. Последната включва както язва на стомаха, така и язва на дванадесетопръстника. Механизмът на развитие на двете форми е различен. При дуоденалната язва превалираща е ролята на повишената киселинност на стомашния сок, постъпващ в червата. Ролята на бактерията тук е обяснявана с локализирането и предимно в горната част на стомаха, където клетките, произвеждащи солна киселина са по-малко и условията са по-благоприятни за нея. В тази област обаче се намират в по-голяма концентрация други вид клетки – такива, продуциращи хормона гастрин – силен стимулатор на стомашната киселинна секреция. Затова и рН на съдържимото, попаднало в дванадесетопръстника остава изключително ниско. Хроничното въздействие върху чревната лигавица с този фактор води до язва. Helicobacter pylori тук може да се локализира само ако настъпи преформиране на епитела на лигавицата от чревен в стомашен тип, което допълнително утежнява ситуацията. При язва на стомаха киселата реакция е нормална или понижена, но са намалени защитните сили на организма за предпазване от действието на собствената солна киселина. В случая бактериална колонизация може да има и в долната част на стомашната лигавица. Между 10 и 20% от носителите развиват язвена болест. Що се отнася до злокачествени заболявания – съществува известен, макар и малък, риск от аденокарцином на стомаха и МАLT – лимфом (процес, ангажиращ лимфната тъкан, разположена в подлигавичния слой). За възникването им допринасят мутациите в ДНК на клетките и липсата на отстраняването им при подлежащ хроничен възпалителен процес.

 

 

Информацията на тази страница има за цел да помогне да разберете и управлявате инфекцията с Helicobacter pylori, но тя не може да се приема за медицинска препоръка. Консултирайте се с Вашия лекар относно диагнозата и лечението на Helicobacter pylori.