ДНК идентификация

Лабораторията предлага следните ДНК тестове за идентификация на биологичен материал, като в зависимост от  нуждите на конкретния случай могат да бъдат предложени и различни от посочените комбинации от ДНК-маркери:

 

 

ДНК-тест


 

 

Цена


 

Срок на изпълнение


ДНК-тест - 8 маркера

150 лв./проба

10 работни дни

ДНК-тест - 12 маркера

200 лв./проба

10 работни дни

ДНК-тест  -18 маркера

300 лв./проба

15 работни дни

ДНК-тест - 23 маркера

420 лв./проба

20 работни дни

Митохондриален ДНК-тест

250 лв./проба

10 работни дни

Y- хромозомен ДНК-тест

200 лв./проба

10 работни дни

 

За повече информация или за запазване на час за вземане на биологични проби се свържете с нашия експерт.