Имунологични ДНК тестове при бременност

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

ГЕННО ДЕТЕРМИНИРАН  ИМУНЕН ТОЛЕРАНС ПРИ БРЕМЕННИ

 

Нормално протичащата бременност е състояние на толеранс между имунната система на майката и наполовина чуждия генетичен материал на плода, унаследен от бащата. Този толеранс се осигурява по два основни механизма:
 
1. Секреция на разтворим HLA-G протеин (част от MHC клас I HLA системата), който функционира в трофобластите, контактната зона между плода и майката. При нормална бременност, HLA-G се отделя във високи концентрации и по този начин успешно подтиска отхвърлянето на плода от майчината имунна система. При ниски концентрации на HLA-G, рискът от спонтанни аборти и прееклампсия нараства многократно. Инсерция на 14 нуклеотида в гена за HLA-G е причина за алтернативен сплайсинг и синтез на протеин с ниска стабилност и концентрация.
Изследването се препоръчва за двамата партньори,  може да бъде извършено и в абортивен материал.
 
2. Регулаторни Т-клетки на имунната система, които подтискат секрецията на Th1-клетки (про-инфламаторни цитокини-интерлевкини 1, Тумор Некротизиращ Фактор) и стимулират секрецията на Th2 (анти-инфламаторни цитокини). Увеличената секреция на Th1 често води до усложнения на бременността, прееклампсия, преждевременно раждане и ниско тегло на новородените.
Изследване на гени, кодиращи Th1 индуцирания имунен отговор е важно при прогнозиране на настояща или бъдеща бременност.
 
 

 

Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.