Човешки папиломен вирус HPV

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

ГЕНИТАЛНА ИНФЕКЦИЯ С HPV

 

 

КАКВО ПРИЧИНЯВА HPV?

 

 

СИМПТОМИ

 

 

КАК СЕ ПРЕДАВА HPV?

 

 

ЗАЩО И КАК ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМЕ ЗА HPV?

 

 

ОНКОГЕННОСТ НА HPV

 

 

HPV - ДНК ТЕСТ 

 

 

ТЕЧНО - БАЗИРАНА ЦИТОНАМАЗКА

 

 

HPV ВАКСИНИ

 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА HPV

 

 

 

 

 
Човешкият Папиломен Вирус е един от най-широко разпространените вируси предавани предимно при сексуален контакт.
 
Известни са над 40 типа HPV предавани по полов път, като само една част от тях са с доказан онкогенен потенциал и затова тези вирусни типове са обособени в отделна група на високорискови вирусни типове. Инфекцията с високорискови типове HPV, известни като канцерогенни, е необходимо условие за последващо възникване и развитие на рак на шийката на матката.
Други вирусни типове се асоциират с  доброкачествени или ниско-степенни цервикални клетъчни промени и/ или генитални кондиломи, поради което са включени, като представители на групата от нискорискови вирусни типове.
 
Класификация на типове HPV според тяхната цервикална онкогенност
 
 Високорискови типове
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
 Среднорискови типове 53, 73, 81, 82
Нискорискови  типове
6, 11, 42, 43, 44, 40, 61, 54, 55, 70, 57, 71, 72, 84, 26
 
 
 
При мъже, инфектирани с високорискови HPV, по правило не се наблюдават клинични последствия. Мъжете основно са преносители на инфекцията. Само при 5 % от инфектираните с високорискови типове HPV може да се развие рак на ануса или на пениса. Инфектираните с нискорискови HPV, обикновено имат кондиломи.
При жени, клиничните последици на HPV инфекцията включват, цервикални предракови състояния и цервикален рак, когато инфекцията е с високорисков тип HPV. Инфектираните с нискорискови HPV се асоциират с  доброкачествени или ниско-степенни цервикални клетъчни промени и/ или генитални и анални кондиломи.
 
 
 
Времето между началната HPV инфекция и развитието на цервикален рак  обикновено е десетилетия. В по- голямата си част HPV инфекциите протичат безсимптомно. След настъпване на инфекция с HPV, 80 % от здравите индивиди успяват да я елиминират в рамките на 1-2 години. В останалите случаи наблюдаваме продължително присъствие на HPV и, ако вирусът с който сме заразени принадлежи към високорисковата група HPV, това е основна предпоставка за развитие на рак на шийката на матката.
 
Инфекцията с HPV, обикновенно  се установява случайно при профилактична цитонамазка и/или HPV-ДНК тест, като само последният може недвусмислено да докаже настояща инфекция.
Неустановена и непроследена от лекуващия лекар, една HPV инфекция може да причини рак на шийката на матката. За съжаление, симптомите при рак на шийката на матката са неспецифични. Най-често оплакванията се появяват когато заболяването е в напреднал стадий.
Затова профилактичните прегледи са от огромно значение.
 
 
 
Гениталната HPV инфекция се предава основно по сексуален път. Използването на презерватив като предпазно средство, чувствително намалява, но не елиминира риска от заразяване, което е и една от причините за изключително широкото рапространение на вируса сред младото население ( под 30-35 години). Сексуалното поведение на партньора и индивидуалният имунен отговор са от съществено значение за риска от заразяване и последствията от настъпилата инфекция.
 
 
 
Ракът на маточната шийка в повечето случаи се причинява от вирус, наречен човешки папиломен вирус.
Човешкият Папиломен Вирус е един от най-широко разпространените вируси предавани предимно при сексуален контакт. Само инфекцията с определена група от тези вируси, състояща се от така наречените високорискови или онкогенни типове на вируса, представлява рисков фактор за развитие на рак на шийката на матката.
Този вид рак може да бъде предотвратен чрез профилактика, както и успешно лекуван, ако се открие в ранен стадий.
Профилактичните прегледи и изследвания са от огромно значение, като в съвременната диагностика комбинирането на цервикална цитология (цитонамазка) с ДНК тест за доказване присъствието на HPV в маточната шийка, повишава надежността и информативната стойност на профилактичните изследвания.
 
 
Инфекцията на цервикалния епител с високорисков тип HPV играе ключова роля в патогенезата на цервикалния рак.
Цитологичните и хистологичните изследвания осигуряват индиректни доказтелства за вероятно наличие на инфекция причинена от HPV.
Поради това, при съмнение за инфекция с HPV е необходимо допълнително изследване чрез ДНК тест, който недвусмислено ще докаже настояща инфекция с вируса.
При установяване на инфекция с HPV е желателно да се определи принадлежността на вируса към съответната вирусна група. В случай, че бъде установена инфекция с вирус от високорисковата група HPV, определянето на конкретния вирусен тип (чрез генотипиране) е от особенно значение, защото това има има отношение към диагнозата, прогнозата и избора на терапевтичен метод  за заболяването.
Например HPV тип 16, принадлежи към високорисковата група и е известен с високия си онкогенен потенциал, докато тип 58, който също е представител на високорисковата група се характеризира с значително по-ниска способност да предизвиква мутации, които водят до възникване на рак. От това следва, че при установяване на инфекция с тип 58, прогнозата е значително по-благоприятна от тази при жени, инфектирани с тип 16 и следователно средството на лечение може да бъде по щадящо за пациента чрез избор на по-малко агресивен метод на терапия. Последното разбира се определя от лекуващия лекар, който в преценката си се осланя и на други данни за пациента като резултат от цитонамазка, колпоскопия и т.н.
Необходимо е да се отбележи, че в случая на инфекция с HPV не се наблюдава правопропорционална зависимост между вирусната концентрация и степентта на клетъчни промени.
 
 

HPV - ДНК ТЕСТ 

 

Препоръчително е да се използват възможно най-чувствителните техники за детекция на HPV, които могат да установят вирусното присъствие дори и в много ниски концентрации, като в същото време определят конкретния вирусен тип, с който сме заразени.  Към днешна дата, единствения метод с подобни характеристики е Полимеразната верижна реакция (PCR).
Съществуват няколко фирми, разработили диагностични тестове, базирани на Полимеразната верижна реакция( ROCHE diagnostic, Sacace biotechnologist, Amplisens DNA , Quigen и др.), които съчетават уникалната възможност за едновременна детекция и типизация на всички клинично значими типове на вируса, включително и при инфекции с малки количества от вируса. Тези тестове притежават валидни европейски СЕ сертификат, които позволяват приложение на теста във всички европейски държави.
Комбинирането на тези тестове с цервикалната цитология (цитонамазка), повишава надежността и информативната стойност на профилактичните изследвания.
 
 
 
Клинични индикации за провеждане на HPV – ДНК теста
 
 
Американската асоциация по акушерство и гинекология (ACOG), Американската асоциация по ракови заболявания (АCS) и Американската асоциация по колпоскопия и цервикална патология (АSCCP) препоръчват следните възможни приложения на HPV – ДНК теста:
 
  • Профилактика (скрининг)
Този вид рак може да бъде предотвратен чрез профилактика, както и успешно лекуван, ако се открие в ранен стадий.
Профилактичните прегледи и изследвания са от огромно значение, като в съвременната диагностика комбинирането на цервикална цитология (цитонамазка) с ДНК тест за доказване присъствието на HPV в маточната шийка, повишава надежността и информативната стойност на профилактичните изследвания.
Приложението на HPV-ДНК теста като скринингов метод трябва да бъде придружавано от предоставяне на подробна информация на пациента относно високорискови HPV инфекции, с цел предотвратяване безпокойството и физиологичния дистрес, които могат да възникнат като резултат от HPV диагнозата.
 
  • В случай на резултат от цитонамазка, посочващ съмнение за инфекция с HPV,  с цел оценка на риска от развитие на цервикални неоплазии или рак и определяне курса на лечение

  • Средство за проследяване на ефекта от терапията -  Контролен HPV-ДНК тест се извършва не по-рано от 3 месеца след приключване на лечението. При жени с преинвазивни и инвазивни неоплазии, контролният HPV-ДНК тест се извършва от 6 до 12 месеца след интервенцията
 
  • Преди ваксинация, с цел установяване здравния статус на пациента по отношение на инфекция с HPV. Това ще позволи на лекуващия лекар и пациента да вземат информирано решение относно нуждата от поставянето на ваксина.
 
 
 
  
Присъствието на високорисков тип HPV е необходимо условие за развитие на рак на маточната шийка, поради което действието на ваксините срещу цервикален рак е насочено към защита от HPV инфекция.
Към момента съществуват две ваксини срещу двата най-чести типа HPV, 16 и 18, които причиняват до 2/3 от всички случаи на рак на маточната шийка. Освен това, едната от ваксините предпазва и от HPV типове 6 и 11, които причиняват повечето генитални брадавици.
Трябва да се подчертае, че тези ваксини не осигуряват защита от всички типове HPV, които могат да доведат до рак на маточната шийка и профилактичните изследвания остават съществени за предпазването от рак, причинен от останалите типове HPV.
Важно е да се отбележи, че настоящите ваксини не са терапевтични, а се прилагат за да предотвратят появата на HPV инфекция, което обезмисля поставянето им при жени, вече заразени с тези типове HPV срещу които е разработена ваксината( а именно HPV 6/11/16/18). Нашият съвет е преди ваксинация пациентът да установи здравния си статус по-отношение на HPV, на база на което да вземе решение за необходимостта от ваксинация.

 

 
 
Обикновенно се предписват имуномодулиращи и противовирусни средства,чиято цел е да потиснат вирусното размножаване и да подпомогнат имунната система в процеса на самоизчистване от вируса. Специфично лечение се прилага само при установени тъканни нарушения, като лечението е насочено към болестите, които вируса причинява - гениталните брадавици, цервикалните, вагинални и вулварни предракови и ракови състояния.

 

 

 

 

 

 Лабораторен сертификат

 

 
Информацията на тази страница има за цел да помогне да разберете и управлявате инфекцията с HPV, но тя не може да се приема за медицинска препоръка. Консултирайте се с Вашия лекар относно диагнозата и лечението на HPV.