Най-чести анеуплоидии

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

 

НАЙ-ЧЕСТИ АНЕУПЛОИДИИ

 

 Анализът се отнася до най-честите бройни хромозомни аномалии. Изследването включва индиректен ДНК анализ  по отношение на точно определени райони на хромозомата. С изследването могат да се доказват класическа тризомия 21 (Синдром на Даун), тризомия 18 (Синдром на Едуардс), тризомия 13 (Синдром на Патау), бройни Х, У хромозомни аномалии, както и дупликации в изследваните хромозомни райони.

 

 С висока честота се срещат анеуплоидии ангажиращи хромозоми 14, 16 и 22. Тези хромозомни патологии са несъвместими с живота и се препоръчва тяхното изследване в абортивен материал от ранни аборти или при ултразвукови данни за вродени аномалии на плода в първи триместър.

 

 

 Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.