Анкилозиращ Спондилит (Болест на Бехтерев) и др. автоимунни заболявания

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

Генетичен тест за клинично значими HLA-B27, HLA-B7301 и CYP2D6*4

 

Генетичният тест за наличието на HLA-B27, HLA-B7301 и CYP2D6*4 може да бъде назначен като част от комплекс изследвания за потвърждаване или отхвърляне на предполагаема клинична диагноза Анкилозиращ Спондилит (Болест на Бехтерев), Ревматоиден Артрит, Реактивен Артрит (Синдром на Райтер), Увеит и др. автоимунни заболявания.
 
Този тест не може да бъде използван самостоятелно и обикновено се назначава при вече налична симптоматика на остра или хронична болка, дегенеративни промени, възпаление на гръбнака, врата, гръдния кош, очите, сухожилията или други данни за автоимунно заболяване.
 
При тези обстоятелства, тестът дава допълнителна информация, като увеличава или намалява вероятността пациентът да страда от някое от гореизброените заболявания.
 
Ако тестът е положителен, особено при наличие на конкретни симптоми, то най-вероятно се касае за положителна асоциация със заболяването.
 
Ако тестът е отрицателен, това не означава, че диагнозата при пациента може да бъде отхвърлена, в случай че останалите изследвания подкрепят конкретно заболяване.
 
 

Положителен тест за HLA-B27 се наблюдава при около:
 
-          90% от пациентите с анкилозиращ спондилит
 
-          80% от пациентите с ювенилна форма на ревматоиден артрит
 
-          60-85% от пациентите със Синдром на Райтер
 
-          40-70% от пациентите с Увеит
 
Анализът на HLA B7301 и CYP2D6*4 алели допълнително увеличава процентът на положително асоциирани случаи, дори и при отрицателен HLA-B27.
 

Допълнителна информация:

 

Симптомите за заболяване, асоциирано с HLA-B27 се появяват на сравнително ранна възраст и са много по-чести и тежки при мъже, отколкото при жени.
Чрез съвременните генетични методи е възможно разделянето на HLA-B27 на субтипове. До момента са известни повече от 35 различни субтипа, като най-честите клинично значими са HLA B27*05, HLA B27*02 и HLA B27*07. Точният механизъм, по който тези субтипове участват в етиологията на автоимунните заболявания не е изяснен.
 
Необходим материал: 6 мл. венозна кръв в ЕДТА