Генетични предразположения


Генетични предразположения

 

 

 

 

Изследването за предразположение (известно още като предсимптоматично изследване) може да предостави информация дали даден индивид ще развие или е вероятно да развие дадено специфично заболяване, по правило на по-късен етап от живота. В някои случаи не става въпрос за специфично заболяване, а за специфична фенотипна проява, например тромбоза, свързана с нормални изменения (полиморфизми) в специфични фактори, асоциирани с предразположение към венозни тромбози и спонтанни аборти.