Вродени тромбофилии

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

  
Вродени тромбофилии

 

Генетичните предразположения, оказващи влияние върху процеса на кръвосъсирване може да са рискови фактори за спонтанен аборт, изоставане във вътреутробното развитие, дълбоки венозни тромбози, тромбоемболизъм и други.  Генетичните изследвания на тези фактори се извършват веднъж в живота. Резултатите от изследвнанията дават ценна информация на лекуващите лекари за профилактика на редица проблеми.   

 

По време на бременност, тези генетични предразположения се асоциират с повишен риск от развитие на тромботични инциденти - засягане на утероплацентарните кръвоносни съдове и формиране на микротромби в тях. Това от своя страна води до нарушен обмен и кръвен ток между майката и плода и се асоциира с повишен риск от развитие на прееклампсия/еклампсия (състояние при бременните, което се характеризира с високо кръвното налягане), интраутеринна ретардация на плода, загуба на плода и абрупцио на плацентата.

 

 

 Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.