Фармакогенетика


 Фармакогенетика

 

 

 

 

 

Фармакогенетиката е клон на медицинската генетика, който оценява индивидуалният отговор към съответна лекарствена терапия в зависимост от генетичните характеристики. Ефективността, страничните ефекти и токсичността на различните медикаменти варира между индивидите.