Аборт

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.


 

ПРЕВЕНЦИЯ НА АБОРТ
       

Причините за възникване на спонтанен аборт са многобройни. Този сериозен репродуктивен проблем може да се дължи на различни фактори: генетични, инфекциозни, тромботични, имунологични, анатомични, хормонални.

 

С цел намаляване риска от настъпване на аборт и откриване на причината за повтарящи се аборти, лаборатория Геника предлага диагностични пакети, които включват  изследване на:

        

–  Хламидия  

–  Микоплазми и Уреаплазми 

–  Трихомони 

–  Бактериална вагиноза 

–  Токсоплазмоза   

–  Херпесни вируси

 

–  Хромозомни аномалии  

–  Наследствени заболявания

–  Вродени тромбофилии

–  Дефекти на невралната тръба при плода

–  Предразположение към повтарящи се късни спонтанни аборти


 


 
 Установяването на причината за настъпил спонтанен аборт е препоръчително и често необходимо условие за последваща успешна бременност.  

  

НАЙ-ЧЕСТИ ПРИЧИНИ, ВОДЕЩИ ДО СПОНТАНЕН АБОРТ

 

  • Хромозомни мутации

 

По-голям процент от ранните аборти са вследствие на генетични аномалии. Най-често това са количествени и качествени нарушения на хромозомите в клетките на ембриона. В резултат на нарушената генетична програма, развитието на зародиша се нарушава. Той става нежизнеспособен, умира и се отстранява от матката.     

 

Бройни хромозомни мутации

Хромозомите са носители на наследствените белези. Нормално човешките клетки съдържат по 46 хромозоми. Бройните хромозомни мутации представляват промени в броя на хромозомите. Анеуплоидията е наличие на аномален брой копия от определена хромозома в кариотипа. Анеуплоидиите се дължат на неправилно разпределяне на отделни хромозоми по време на клетъчното делене. Трябва да се отбележи, че този вид мутации не се унаследяват. Те представляват случайно събитие, възникнало в хода на ембрионалното развитие.

За установяване на най-честите бройни хромозомни мутации, като причина за спонтанен аборт се извършва изследване на абортивен материал за анеуплоидии, които се асоциират със съответния синдром - Даун, Патау, Клайнфелтер, Търнър, Едуардс, Тризомия 14, Тризомия 16 и Тризомия 22.

 

Структурни хромозомни мутации

 

Представляват промени във вида и подреждането на ДНК-последователностите в дадена хромозома. Голям процент от тези хромозомни аномалии се явяват случайни грешки в хода на вътреутробното развитие на плода. В много малка част плода наследява тези мутации от родителите, които в същото време могат да изглеждат напълно здрави.
 
За установяване на структурна хромозомна мутация, като причина за спонтанен аборт се извършва изследване на абортивен материал според фамилна анамнеза и хромозомен анализ от венозна кръв на родителите.   

 

  • Наследствени заболявания 

 

Развитието на наследствено заболяване е изцяло генетично детерминиран процес, който не се влияе от странични фактори на околната среда.  Заболяването може  да се унаследи от здрави родители, носители на мутацията.

 

За установяване на наследствено заболяване, като причина за спонтанен аборт се извършва изследване на абортивен материал според фамилна анамнеза.

 

  • Генетични предразположения

 

Наследствените предразположения са състояния, при които са налице промени в множество гени, които предразполагат или протектират развитие на болестен процес.
За да се прояви заболяване е необходимо участието на един или няколко фактора на околната среда. Бременността е основен фактор, отключващ проявлението на генетични предразположения, като не малка част от тях засягат процеси рискови за бременността и нормалното вътреутробно развитие.

 

За установяване на генетично предразположение, като причина за спонтанен аборт и с цел превенция на последващ аборт се извършва изследване на венозна кръв от майката. При установяване на дефект се прилага медикаментозна терапия по време на бременността, която регулира нарушените процеси и позволява нормалното протичане на бременността.

Едни от най-често срещаните генетични предразположения, имащи отношение към нормалното протичане на бремеността са вродените тромбофилии (виж вродени тромбофилии).

 

  • Инфекциозни причини

 

В световен мащаб, инфекциите са отговорни за голяма част от спонтанните аборти. Често те са първопричината за сериозен репродуктивен проблем , който погрешно се обяснява с наличните анатомични изменения и имунологични отклонения. В действителност част от имунологичните и анатомични причини за аборт, са следствие от протичаща скрито  хронична инфекция.

Обикновенно, инфекциите които носят риск от спонтанен аборт са широко разпространени, протичат без симптоми и се установяват при профилактичното им изследване. Веднъж диагностицирани, инфекциите подлежат на лечение или медикаментозна регулация с което се анулира инфекциозния риск от спонтанен аборт. Ето, защо е удачно да се направят изследвания за най-разпространените полово-предавани инфекции,  още при планиране на бременност или в ранните гестационни седмици.

 

–  Хламидия   

 


 

 Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.