Нашият екип

ГМДЛ "Геника" непрекъснато разширява своя научен и медицински персонал и в момента работят повече от 20 учени със следдипломна квалификация, докторанти и кадри с пост-докторска и доцентска степен в областта на научните изследвания, както и над 10 лекари и лаборанти, специализирали в различни области от клинико-диагностичната дейност.