Цени

ДНК ДИАГНОСТИКА НА ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Невромускулни заболявания

Спинo-Церебеларни Атаксии

Неврологични заболявания

Скелетни дисплазии

Други наследствени заболявания

Чести анеуплоидии

Панел Стерилитет

Генетични предразположения

Панели предразположения към вродени тромбофилии

Фармакогенетични изследвания

Пародонтологични Изследвания

Допълнителни тестове

Онкологични заболявания

Андрология

Имунологични и ревматологични изследвания

Контрол на теглото и физическа активност

Други