Партньори

 

От 2006г. ГМДЛ "Геника" си сътрудничи с повече от 200 медицински звена (микробиологични лаборатории, медицински центрове,  частни клиники, обществени и частни болници, и т.н.), както в България, така и на международно ниво.