За лабораторията

 

Генетична Медико-Диагностична Лаборатория „Геника” е качествен изпълнител с международно признание на високоспециализирани медицински изследвания в областта на молекулярна патология и генетика, цитогенетика, микробиология, имунология и клетъчна биология.

 
Всички отдели в ГМДЛ „Геника” имат дългогодишен лабораторен опит в съответните им области. През последните 5 години  в нашите лаборатории са извършени повече от 100 000 специализирани медико-диагностични тестове.

Главната цел на лабораторията е усвояването и прилагането на нови технологии и научни данни от областта на биомедицинските науки за диагностични цели.
Клиничният персонал и лабораторното оборудване в ГМДЛ "Геника" непрекъснато се обогатяват за поддържане на високо качество на предоставяните специализирани услуги и разширяване на прилаганите диагностични техники. Въвеждането на нови диагностични тестове е в съответствие с международните стандарти за качество.